Deweloperowi do momentu podpisania umowy deweloperskiej zależy, abyś nabył od niego nieruchomość. Od momentu zawarcia umowy, to deweloper ma silniejszą pozycję, ponieważ nawet jeżeli się wycofasz z transakcji, on i tak już zarobił zatrzymując zadatek bądź naliczając kary umowne. O ile pewne zapisy są logiczne i oczywiste, to należy zwrócić szczególną uwagę, aby mieć świadomość zapisów niekorzystnych dla kupującego.